Waxing

Lip or Chin Wax...........$12

Lip & Chin Wax...........$16

Bikini Wax...................$24

Brazilian Wax..............$62

Underarm Wax............$24

Full Leg Wax...............$81

Face Wax...................$54

1/2 Leg Wax..............$42

Arm Wax.....................$49

Back Wax...................$62

Inner Thigh Wax.........$16

Male Brazilian Wax....$73
(For eyebrows, see 'Eyebrow Sculpture' page)


Manicure & Pedicure

Manicure...........................................................$37
Deluxe Manicure (1hr)...................................$53
Pedicure..........................................................$42
  Deluxe Pedicure.............................................$58

+ Gel/Shellac Polish Application...................$11

Gel/Shellac Polish Removal (Per 30mins)...$16

Deluxe Manicure and Pedicure with Gel..........$116

Mini Gel Manicure.............................................$27

Mini Gel Pedicure..............................................$27


Spray Tan

Spray Tan + Exfoliation ............$37